Proč „Czech Industry Challenge“ ?

Český průmysl jede! Produkční kapacita roste, je však limitována lidskými zdroji. Nejen výrobním podnikům chybí kvalifikovaní zaměstnanci všech věkových skupin. Jak tedy v dnešní době motivovat nové pracovníky, aby se stali součástí firmy a zůstali věrni značce svého zaměstnavatele? A jak je ideálně - a pokud možno i co nejrychleji v digitálním prostoru oslovit - a čím zaujmout ty mladší ročníky, které se o výběru studia a následného povolání teprve rozhodují? Vedle atraktivního mzdového ohodnocení je základem především efektivní marketingová komunikace dovnitř firmy i navenek, která se bez poutavé vizuální komunikace a trefné textace neobejde. Vizuální komunikace i emoční vnímání jsou totiž fenoménem dnešní zrychlené doby. Klíčem k alespoň částečnému řešení aktuální neuspokojivé situace v zaměstnávání v českém průmyslu může být zároveň nový podnět, který dá českým firmám impuls současný stav ovlivnit či zcela změnit. Představujeme Czech Industry Challenge (= CICH), národní iniciativu, jež má aktivním firmám tyto problémy pomoci řešit prostřednictvím třech výzev:

Cíle

Bg-vyzva

 • Zatraktivnění českého průmyslu pro nové zaměstnance a zajištění jeho dalšího růstu.
 • Podpora průmyslových firem v budování značky zaměstnavatele a upevňování jejich pozice na trhu práce.
 • Strategicky směřovat firmy ke kreativnímu náboru a efektivní komunikaci se svými zaměstnanci včetně vytváření kvalitnějších pracovních podmínek a motivačních stimulů.
 • Pomoc při transformaci průmyslových značek v tzv. “lovebrandy“ prostřednictvím jejich popularizace, což aktivním firmám pomůže zvýšit povědomí u veřejnosti, omezit fluktuaci, přilákat talenty a akcelerovat tržní hodnotu podniku i jeho konkurenceschopnost.
 • Zviditelnění jednotlivých odvětví a kvality práce českých pracovníků prostřednictvím zapojených partnerů z veřejného sektoru, oborových organizací a odborného školství, kteří dostanou k užití přihlášených fotografií pro další popularizaci jednotlivých odvětví i samotných firem přístup. Nejpoutavější umělecko-průmyslové fotografie budou po skončení 1. ročníku prezentovány na putovní výstavě „CZECH INDUSTRY PHOTO“, která bude určena především uchazečům o práci, dětem, mládeži a jejich rodičům.
 • Odlišení aktivních firem od těch, které neprojevují dostatečné úsilí při komunikaci se svými zaměstnanci, studenty či veřejností (nebo jsou vůči těmto skupinám laxní). Rozdíly se tak projeví průběžně zcela automaticky formou pozvolného utváření veřejného mínění.
 • Podání pomocné ruky těm podnikům, které po skončení prvního ročníku projeví zájem o zpětnou vazbu, konzultace i zapojení se do tematických setkání.

Proklik

“Celorepublikový záběr, zapojení státní a odborné sféry, médií, vzdělávacího i komerčního sektoru pomůže zapojeným firmám znásobit efekt v růstu pozice značky zaměstnavatele, respektive v její transformaci v lovebrand“- stačí se jen přihlásit a být součástí CICHu!”

Smysl a přínosy

Žádná jednorázovka a víc než soutěž

Otevřené výzvy jsou zde nástrojem k propojení se s firmami, jež s nadšením přistupují k náboru a firemní komunikaci. Těm nejkreativnějším CICH za to napomůže zviditelnit značku zaměstnavatele. Vše netradiční má v CICHu dveře otevřené v letošním i dalších ročnících. Tiskovou zprávou ani galavečerem to v CICHu nekončí!

Medializace, spolupráce a přeshraniční aspekt

O nejzajímavější projekty se podělíme s médii a veřejností. Snaživé firmy i jejich šéfy veřejně pochválíme. A nejkouzelnější fotografie z prostředí firem zprostředkujeme bezplatně veřejnosti na putovní výstavě „Czech Industry Photo“ v ČR a výhledově i v zahraničí.

Přidaná hodnota pro firmy a průmysl

Smysluplná aktivita, která strategicky propojuje partnery ze státní i komerční sféry, média, profesní asociace i odborné školství. 
Díky specializaci těchto partnerů a jejich víře ve smysl CICHu, přinese zapojení firmám násobný efekt a přidanou hodnotu.

Otevřené výzvy pro firmy

Národní iniciativa CICH je strategicky postavena na třech pilířích ve formě výzev. V rámci jediné online přihlášky a větší šanci na zviditelnění se firmy mohou přihlásit do všech tří, dvou anebo pouze jediné z níže otevřených výzev:

Výzva č. 1 - PRŮMYSLOVÁ FOTOGRAFIE

Mít firemní brožury, náborovou reklamu v novinách či PR články v časopisech bez poutavých fotografií by byly z pohledu finálního efektu zcela vyhozené peníze a úsilí. Především v dnešní digitální době webových stránek, sociálních sítí, reklamního prostoru v systémech Google AdWords či Sklik je důležité mít uhrančivé fotografie, které veřejnost zaujmou. ČTĚTE VÍCE

Výzva č. 2 - NÁBOROVÁ KAMPAŇ

Tisíce podnětů na nás útočí denně ze všech stran. Co nás tedy v té změti informací osloví natolik, že si naše oči i uši na pár vteřin najdou cestu k nějakému náborovému letáku či rekrutačnímu videu i v případě, že práci zatím nehledáme? Tak především, náborová kampaň musí veřejnost dostatečně něčím oslovit. ČTĚTE VÍCE

Výzva č. 3 - FIREMNÍ WEB

Firemní webové stránky jsou vizitkou každé organizace. Jejich prostřednictvím si veřejnost utváří první dojem o firmě, o tom, co vytváří, zpracovává či inovuje, s kým obchoduje a především, jak je společensky odpovědná. Pro studenty i žadatele o práci je firemní web rozcestníkem na kariérní stránky. ČTĚTE VÍCE

Časování

Kritéria zapojení

PRO JAK VELKÉ FIRMY?

Do národní iniciativy Czech Industry Challenge se mohou přihlásit firmy malé a střední velikosti včetně velkých podniků, které v rámci svého podnikání na území České republiky řeší výrobu, výzkum, vývoj, těžbu, opravy či distribuci. Velikost zde není důležitá – i mikrofirma má velkou šanci se zviditelnit a díky CICHu pozvednout svou značku zaměstnavatele! ČTĚTE VÍCE

PRO JAKÁ ODVĚTVÍ?

Národní iniciativa Czech Industry Challenge se zaměřuje na spolupráci a podporu firem z rozmanitých odvětví. CICH rozdělení vychází z členění dle CZ-NACE. Pokud si tedy nevíte se zařazením rady, ověřte si nejdříve své číslo CZ-NACE kategorie s Vaší účtárnou. Odvětvové členění CICHu naleznete po rozkliknutí této sekce. ČTĚTE VÍCE

PROČ SE ZAPOJIT?

Důvodů proč by se i Vaše firma měla stát součástí CICHu je mnoho. Po prokliknutí se dostanete do nové sekce, ve které naleznete souhrn TOP 25 výhod, o kterých byste měli v rámci 1. ročníku rozhodně vědět. V čem Vám tedy zapojení do CICHu může pomoci? ČTĚTE VÍCE

Postup a hodnocení

Rozhodnete-li se stát součástí CICHu, je zapotřebí vyplnit a odeslat online přihlášku uvedenou na tomto webu. Odborné poroty CICHu jsou složeny z expertů v oborech fotografie, grafika, HR, marketingová komunikace, PR, psychologie, IT, webový design a animace. Každá ze tří porot se skládá z pěti porotců, kdy jeden z nich byl pořadatelem určen jako předseda/kyně. Tito jsou zodpovědní za finalizaci hodnocení za celý svůj tým v dohodnutém čase a vypracování zpětné vazby pro firmy, pokud o to projevily v přihlášce zájem. Pořadatel projekty nehodnotí, funguje jako poradní hlas pro předsedy/kyně v případě, že některá z porot nebude schopna jednoznačně hlasováním rozhodnout mezi dvěma stejně kvalitními projekty.

Všichni porotci budou posuzovat každý projekt anonymně dle kódu, který přidělí pořadatel, a rozhodovat zcela nezaujatě. Pokud si porotce bude vědom jakéhokoli střetu zájmů, musí toto pořadateli ihned oznámit a hodnocení přihlášeného projektu se zdržet. Posuzování projektů začne po uzávěrce přihlášek firem v září a bude probíhat na základě definovaných kritérií uvedených ve všeobecných podmínkách CICHu. Na začátku října budou představitelé všech zapojených firem pozváni k účasti na vyhlašovacím galavečeru v Praze organizovaném pořadatelem za podpory zapojených partnerů. Pořadatel CICHu bude přihlášené fotografie, náborové kampaně, firemní weby a informace uvedené v nepovinné sekci užívat a sdílet po vyhlašovacím večeru při komunikaci s médii, veřejností, zapojenými partnery i zaštiťujícími ministerstvy v dobré víře za účelem popularizace firem i samotné národní iniciativy CICH.

Přihlášený firemní projekt v českém jazyce bude předán porotě k posouzení pouze pokud:

 • se firma stihla přihlásit odesláním vyplněné online přihlášky nejpozději poslední den stanovený pořadatelem pro přihlašování,
 • byl nahrán v rámci online přihlášky přes tlačítko „nahrát soubor“ anebo vložením url odkazu,
 • neporušuje dobré mravy,
 • týká-li se svým obsahem alespoň jedné z otevřených výzev a/nebo nepovinného pole pro vyšší šanci na zviditelnění,
 • byl do termínu splatnosti firmou uhrazen administrativní poplatek za přihlášení.

Porotci

Porota výzvy č.1

Průmyslová fotografie

Kateřina Ševčíková Urbanová

předsedkyně poroty
majitelka magazínu Svět průmyslu

Porota výzvy č.2

Náborová kampaň

Jan Bruno Tropp

předseda poroty
šéfredaktor magazínu Profi HR

Porota výzvy č.3

Firemní web

Michal Bláha

předseda poroty a autor HlidacStatu.cz
spoluzakladatel portálu Atlas.cz

všichni porotci

Iniciátor a pořadatel

Iniciátorem a organizátorem národní iniciativy CICH je komunikační agentura PROMOLIGA® za podpory níže uvedených mediálních, odborných i komerčních partnerů a významných představitelů nominované poroty.

Partneři

Aktuality

Aktuálně Boxy

Přihláška a kontakt

Info@czechindustrychallenge.cz

Czech Industry Challenge
Sadová P.O.Box 59
738 01 Frýdek - Místek

730 595 962 / 777 935 011

Chceme být součástí!

online přihláška

Chceme být součástí!

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

Již brzy odstartujeme další ročník!

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých průmyslových odvětví na podporu

značky zaměstnavatele a náboru nových pracovníků.


Odhalení krás českého průmyslu a nových lukrativních oborů

formou následné putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.