Proč „Czech Industry Challenge“ ?

Český průmysl jede! Produkční kapacita roste, je však limitována lidskými zdroji. Nejen výrobním podnikům chybí kvalifikovaní zaměstnanci všech věkových skupin. Jak tedy v dnešní době motivovat nové pracovníky, aby se stali součástí firmy a zůstali věrni značce svého zaměstnavatele? A jak je ideálně - a pokud možno i co nejrychleji v digitálním prostoru oslovit - a čím zaujmout ty mladší ročníky, které se o výběru studia a následného povolání teprve rozhodují? Vedle atraktivního mzdového ohodnocení je základem především efektivní marketingová komunikace dovnitř firmy i navenek, která se bez poutavé vizuální komunikace a trefné textace neobejde. Vizuální komunikace i emoční vnímání jsou totiž fenoménem dnešní zrychlené doby. Klíčem k alespoň částečnému řešení aktuální neuspokojivé situace v zaměstnávání v českém průmyslu může být zároveň nový podnět, který dá českým firmám impuls současný stav ovlivnit či zcela změnit. Představujeme Czech Industry Challenge (= CICH), národní iniciativu, jež má aktivním firmám tyto problémy pomoci řešit prostřednictvím třech výzev:

Cíle

Bg-vyzva

 • Zatraktivnění českého průmyslu pro nové zaměstnance a zajištění jeho dalšího růstu.
 • Podpora průmyslových firem v budování značky zaměstnavatele a upevňování jejich pozice na trhu práce.
 • Strategicky směřovat firmy ke kreativnímu náboru a efektivní komunikaci se svými zaměstnanci včetně vytváření kvalitnějších pracovních podmínek a motivačních stimulů.
 • Pomoc při transformaci průmyslových značek v tzv. “lovebrandy“ prostřednictvím jejich popularizace, což aktivním firmám pomůže zvýšit povědomí u veřejnosti, omezit fluktuaci, přilákat talenty a akcelerovat tržní hodnotu podniku i jeho konkurenceschopnost.
 • Zviditelnění jednotlivých odvětví a kvality práce českých pracovníků prostřednictvím zapojených partnerů z veřejného sektoru, oborových organizací a odborného školství, kteří dostanou k užití přihlášených fotografií pro další popularizaci jednotlivých odvětví i samotných firem přístup. Nejpoutavější umělecko-průmyslové fotografie budou po skončení každého ročníku prezentovány na putovní výstavě „CZECH INDUSTRY PHOTO“, která bude určena především uchazečům o práci, dětem, mládeži a jejich rodičům.
 • Odlišení aktivních firem od těch, které se zcela minimálně zapojují do odborného vzdělávání dětí a mládeže a neprojevují dostatečné úsilí při komunikaci se svými zaměstnanci, studenty či veřejností (nebo jsou vůči těmto skupinám laxní). Rozdíly se tak projeví průběžně zcela automaticky formou pozvolného utváření veřejného mínění.
 • Podání pomocné ruky těm podnikům, které po skončení prvního ročníku projeví zájem o zpětnou vazbu, konzultace i zapojení se do tematických setkání.

Proklik

“Celorepublikový záběr, zapojení státní a odborné sféry, médií, vzdělávacího i komerčního sektoru pomůže zapojeným firmám znásobit efekt v růstu pozice značky zaměstnavatele, respektive v její transformaci v lovebrand“- stačí se jen přihlásit a být součástí CICHu!”

Smysl a přínosy

Žádná jednorázovka a víc než soutěž

Otevřené výzvy jsou zde nástrojem k propojení se s firmami, jež s nadšením přistupují k náboru a firemní komunikaci. Těm nejkreativnějším CICH za to napomůže zviditelnit značku zaměstnavatele. Vše netradiční má v CICHu dveře otevřené v letošním i dalších ročnících. Tiskovou zprávou ani galavečerem to v CICHu nekončí!

Medializace, spolupráce a přeshraniční aspekt

O nejzajímavější projekty se podělíme s médii a veřejností. Snaživé firmy i jejich šéfy veřejně pochválíme. A nejkouzelnější fotografie z prostředí firem zprostředkujeme bezplatně veřejnosti na putovní výstavě „Czech Industry Photo“ v ČR a výhledově i v zahraničí.

Přidaná hodnota pro firmy a průmysl

Smysluplná aktivita, která strategicky propojuje partnery ze státní i komerční sféry, média, profesní asociace i odborné školství. 
Díky specializaci těchto partnerů a jejich víře ve smysl CICHu, přinese zapojení firmám násobný efekt a přidanou hodnotu.

Otevřené výzvy pro firmy

Národní iniciativa CICH je strategicky postavena na třech pilířích ve formě výzev. V rámci jediné online přihlášky a větší šanci na zviditelnění se firmy mohou přihlásit do všech tří, dvou anebo pouze jediné z níže otevřených výzev:

Výzva č. 1 - PRŮMYSLOVÁ FOTOGRAFIE

Mít firemní brožury, náborovou reklamu v novinách či PR články v časopisech bez poutavých fotografií by byly z pohledu finálního efektu zcela vyhozené peníze a úsilí. Především v dnešní digitální době webových stránek, sociálních sítí, reklamního prostoru v systémech Google AdWords či Sklik je důležité mít uhrančivé fotografie, které veřejnost zaujmou. ČTĚTE VÍCE

Výzva č. 2 - NÁBOROVÁ KAMPAŇ

Tisíce podnětů na nás útočí denně ze všech stran. Co nás tedy v té změti informací osloví natolik, že si naše oči i uši na pár vteřin najdou cestu k nějakému náborovému letáku či rekrutačnímu videu i v případě, že práci zatím nehledáme? Tak především, náborová kampaň musí veřejnost dostatečně něčím oslovit. ČTĚTE VÍCE

Výzva č. 3 - FIREMNÍ WEB

Firemní webové stránky jsou vizitkou každé organizace. Jejich prostřednictvím si veřejnost utváří první dojem o firmě, o tom, co vytváří, zpracovává či inovuje, s kým obchoduje a především, jak je společensky odpovědná. Pro studenty i žadatele o práci je firemní web rozcestníkem na kariérní stránky. ČTĚTE VÍCE

Časování

Kritéria zapojení

PRO JAK VELKÉ FIRMY?

Do národní iniciativy Czech Industry Challenge se mohou přihlásit firmy malé a střední velikosti včetně velkých podniků, které v rámci svého podnikání na území České republiky řeší výrobu, výzkum, vývoj, těžbu, opravy či distribuci. Velikost zde není důležitá – i mikrofirma má velkou šanci se zviditelnit a díky CICHu pozvednout svou značku zaměstnavatele! ČTĚTE VÍCE

PRO JAKÁ ODVĚTVÍ?

Národní iniciativa Czech Industry Challenge se zaměřuje na spolupráci a podporu firem z rozmanitých odvětví. CICH rozdělení vychází z členění dle CZ-NACE. Pokud si tedy nevíte se zařazením rady, ověřte si nejdříve své číslo CZ-NACE kategorie s Vaší účtárnou. Odvětvové členění CICHu naleznete po rozkliknutí této sekce. ČTĚTE VÍCE

PROČ SE ZAPOJIT?

Důvodů proč by se i Vaše firma měla stát součástí CICHu je mnoho. Po prokliknutí se dostanete do nové sekce, ve které naleznete souhrn TOP 25 výhod, o kterých byste měli v rámci 1. ročníku rozhodně vědět. V čem Vám tedy zapojení do CICHu může pomoci? ČTĚTE VÍCE

Postup a hodnocení

Rozhodnete-li se stát součástí CICHu, je zapotřebí vyplnit a odeslat online přihlášku uvedenou na tomto webu. Odborné poroty CICHu jsou složeny z expertů v oborech fotografie, grafika, HR, marketingová komunikace, PR, psychologie, IT, webový design a animace. Každá ze tří porot se skládá z pěti porotců, kdy jeden z nich byl pořadatelem určen jako předseda/kyně. Tito jsou zodpovědní za finalizaci hodnocení za celý svůj tým v dohodnutém čase a vypracování zpětné vazby pro firmy, pokud o to projevily v přihlášce zájem. Pořadatel projekty nehodnotí, funguje jako poradní hlas pro předsedy/kyně v případě, že některá z porot nebude schopna jednoznačně hlasováním rozhodnout mezi dvěma stejně kvalitními projekty.

Všichni porotci budou posuzovat každý projekt anonymně dle kódu, který přidělí pořadatel, a rozhodovat zcela nezaujatě. Pokud si porotce bude vědom jakéhokoli střetu zájmů, musí toto pořadateli ihned oznámit a hodnocení přihlášeného projektu se zdržet. Posuzování projektů začne po uzávěrce přihlášek firem v září a bude probíhat na základě definovaných kritérií uvedených ve všeobecných podmínkách CICHu. Na začátku října budou představitelé všech zapojených firem pozváni k účasti na vyhlašovacím galavečeru v Praze organizovaném pořadatelem za podpory zapojených partnerů. Pořadatel CICHu bude přihlášené fotografie, náborové kampaně, firemní weby a informace uvedené v nepovinné sekci užívat a sdílet po vyhlašovacím večeru při komunikaci s médii, veřejností, zapojenými partnery i zaštiťujícími ministerstvy v dobré víře za účelem popularizace firem i samotné národní iniciativy CICH.

Přihlášený firemní projekt v českém jazyce bude předán porotě k posouzení pouze pokud:

 • se firma stihla přihlásit odesláním vyplněné online přihlášky nejpozději poslední den stanovený pořadatelem pro přihlašování,
 • byl nahrán v rámci online přihlášky přes tlačítko „nahrát soubor“ anebo vložením url odkazu,
 • neporušuje dobré mravy,
 • týká-li se svým obsahem alespoň jedné z otevřených výzev a/nebo nepovinného pole pro vyšší šanci na zviditelnění,
 • byl do termínu splatnosti firmou uhrazen administrativní poplatek za přihlášení.

Porotci

Porota výzvy č. 1

Průmyslová fotografie

Kateřina Ševčíková Urbanová

předsedkyně poroty
majitelka magazínu Svět průmyslu

Porota výzvy č. 2

Náborová kampaň

Jan Bruno Tropp

předseda poroty
šéfredaktor magazínu Profi HR

Porota výzvy č. 3

Firemní web

Michal Bláha

předseda poroty a autor HlidacStatu.cz
spoluzakladatel portálu Atlas.cz

všichni porotci

Iniciátor a pořadatel

Iniciátorem a organizátorem národní iniciativy CICH je komunikační agentura PROMOLIGA® za podpory níže uvedených mediálních, odborných i komerčních partnerů a významných představitelů nominované poroty.

Partneři

Aktuality

Aktuálně Boxy

Přihláška a kontakt

Info@czechindustrychallenge.cz

Czech Industry Challenge
Sadová P.O.Box 59
738 01 Frýdek - Místek

730 595 962 / 777 935 011

Chceme být součástí!

online přihláška

Chceme být součástí!

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

Již brzy odstartujeme další ročník!

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých průmyslových odvětví na podporu

značky zaměstnavatele a náboru nových pracovníků.


Odhalení krás českého průmyslu a nových lukrativních oborů

formou následné putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.