Proč se zapojit?

Důvodů, proč by se i Vaše firma měla stát součástí CICHu, je mnoho. Níže je uveden souhrn TOP 25 výhod, o kterých byste měli v rámci 1. ročníku rozhodně vědět.


V čem Vám tedy zapojení do CICHu může pomoci?:

 1. Zviditelnit Vaši firmu jako zaměstnavatele v regionu i celé ČR.
 2. Ovlivnit pozici Vaší značky na trhu a zvýšit její tržní hodnotu.
 3. Podpořit nábor kvalifikovaných zaměstnanců a přitáhnout talenty do firmy.
 4. Udržení a retence stávajících zaměstnanců, zvýšení jejich loajality.
 5. Zvýšit zaujetí mileniálů a generace „Z“.
 6. Vytvořit pozitivní image a zvýšení konkurenceschopnosti Vašeho podniku.
 7. Strategicky se odlišit se od konkurence (např.  výjimečnou kampaní, webem, fotografií, prac. prostředím nebo příběhem?).
 8. Snížit míru fluktuace ve Vašem podniku.
 9. Být vnímán veřejností jako kreativní a perspektivní zaměstnavatel se zajímavými benefity.
 10. Prezentovat se v dobrém světle vlastním zaměstnancům i externí veřejnosti jako zaměstnavatel, který komunikuje a je odpovědný.
 11. Zvýšit angažovanost a hrdost Vašich zaměstnanců vůči Vaší značce.
 12. Strategicky podpořit případnou transformaci Vaší značky v tzv. „lovebrand“.
 13. Spolupracovat s námi na HR/marketingových/IT a psychologických tématech, které s budováním employer brandu souvisejí.
 14. Zviditelnit práci Vašich šikovných a proaktivních personalistů i marketérů, kteří s námi společně chtějí rozpohybovat trh práce a oblast kreativního náboru.
 15. Stát se firmou, která nenásleduje, ale naopak trendy udává.
 16. Vystoupit ze zorného úhlu tzv. profesní slepoty a přes získané hodnocení odborné poroty CICHu (i dalších podnětů nabytých v rámci 1. ročníku) vnímat aktuální potřeby trhu a rozdílných generací nejen v rámci odvětvového srovnání.
 17. Ušetřit Vám nemalé náklady za PR a marketing v případě, že jste proaktivní a nezdráháte se s Vašimi kreativními výstupy v rámci CICHu pochlubit.
 18. Společně posouvat hranice atraktivity a kvality pracovních podmínek především pro „modré límečky“.
 19. Přes komunikační platformu CICHu Vás budeme informovat o nových trendech, vzdělávat a odměňovat v soutěžích na sociálních sítích, které pro Vás máme připraveny společně se zapojenými partnery.
 20. Společně (přes podněty) CICHu vycházet naproti očekáváním uchazečů o práci i představám nové generace o tzv. „práci snů“.
 21. Získat za účast v 1. ročníku CICHu (pokud ne zrovna luxusní trofej) V.I.P. samolepící štítek na vstupní dveře Vaší firmy s názvem „Jsme součástí CICHu“. A věřte, že Vaši zaměstnanci se budou po něm ohlížet.
 22. V rámci Vaší firemní společenské odpovědnosti (i prospěšnosti) ovlivňovat přes motivaci a komunikaci zájem nové generace o odborné vzdělání a perspektivní zaměstnání s přístupem k inovacím. Cestou k tomuto může být například i Vaše zapojení se do otevřené výzvy č. 1 – Průmyslová fotografie, což může sloužit jako vstupenka k prezentaci Vaší firmy na prestižní putovní výstavě nejlepších fotografií s uměleckým přesahem s názvem CZECH INDUSTRY PHOTO. Tato bezplatná osvětová výstava pro veřejnost odstartuje letos na podzim na MSV v Brně a poté zavítá i do dalších míst ČR a zahraničí.
 23. Využít příležitosti k smysluplnému networkingu, partnerských slev a zapojení se do společných projektů.
 24. Dostat se k novým příležitostem, zakázkám, dotacím a druhotně například i k tipům na nové inovace.
 25. Být součástí podpory růstu českého průmyslu a připravenosti na přechod na Průmysl 4.0!

 

Největší hybnou silou a přidanou hodnotou CICHu je násobný efekt, který vzniká strategickým zapojením partnerů ze státní, odborné a komerční sféry, vzdělávacího sektoru, odborných expertů i vlivných médií, kdy všichni - vedle svých vlastních cílů – se shodujeme na jednotné myšlence a společném zájmu:

 

„Aby český průmysl nadále vzkvétal, je mimo jiné zapotřebí kreativně inovovat, směřovat mladou generaci k odbornému vzdělání a připravit si tak do budoucna
kvalifikovanou pracovní sílu, která bude na výsledky své práce i zaměstnavatele náležitě hrdá.
Bez společného propojení se toto samotnému subjektu podaří jen stěží.“

*** United we stand, divided we fall ***

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

Již brzy odstartujeme další ročník!

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých průmyslových odvětví na podporu

značky zaměstnavatele a náboru nových pracovníků.


Odhalení krás českého průmyslu a nových lukrativních oborů

formou následné putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.