Stimul č. 4 - KREATIVNÍ OSVĚTA


V rámci tohoto stimulu se firmy mohou zapojit do jedné, případně obou z níže uvedených výzev:

*  Víte, že? Aneb grafická info kampaň
*  Kreativně-osvětové BOZP/POV rámci výzvy „Víte,že?“ nominovaní porotci budou hodnotit nápaditost výběru i zpracování dat, obsah i zajímavost sdělení, způsob a kreativitu zpracování informací, které ve vizuální podobě (infografika) přihlašovatel ideálně komunikuje svému publiku v rámci své firmy nebo veřejnosti na svých sociálních sítích. Porota se tedy zajímá, jak dané informace jsou schopny svým sdělením zajistit potřebnou osvětu na dané téma i toho, jak moc taková osvěta pro firmu i veřejnost zajímavá je. Porotci rovněž hodnotí grafické zpracování, kreativitu, jednoduchost, zapamatovatelnost sdělení, ale rovněž estetičnost.

V rámci výzvy „Kreativně-osvětové BOZP/PO“ budou porotci při svém hodnocení přihlížet na nevšední, originální pojetí přihlášených ukázek – tedy co a jakou formou firma komunikuje (fyzicky, textem, vizuálně, hmatem, zvukem, čichem nebo jinak) svým zaměstnancům, pracovníkům, klientům, nebo dodavatelům, kteří se v podnikovém areálu vyskytují za účelem minimalizaci úrazů, zajištění prevence i jejich maximální bezpečnosti včetně rychlé orientace s ohledem na BOZP a PO. Přihlašovatel si může vybrat, zda přihlásí jednu nebo více ukázek z BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) oblasti a/nebo také z oblasti PO (požární ochrana). Zde máme zájem nejen o ukázky na papíře, ale rovněž v digitální podobě, na zdech areálu, formou konkrétních předmětů, na firemních vozech, v umývárnách/WC apod.

Pokud jsou součástí doprovodných fotografií či videa nějaké osoby nebo cizí majetek, jako přihlašovatel si ve vlastním zájmu zajistěte jejich písemný souhlas s veřejnou publikací a to ještě před zapojením do CICHu. Do této výzvy se můžete jako firma přihlásit přes tlačítko uvedené níže.

 

  

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

V. ročník CICHu odstartuje již brzy!

Osvětová platforma pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy Czech Industry Photo především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.