Stimul č. 1 - Průmyslová fotografie


V rámci tohoto stimulu mají přihlášené subjekty příležitost se zapojit do otevřených výzev níže:

 

*  Firemní průmyslová umělecká fotografie
*  Univerzitní snímek roku 2022
*  "Smart Boss"

 

Každý subjekt může přihlásit max. 3 fotografie v rámci Firemní/univerzitní snímek a/nebo 1 fotografii výkonného představitele společnosti/univerzity na téma "Smart Boss".

U firemních a univerzitních snímků z průmyslu bude porota hodnotit nezbytný umělecký přesah každé přihlášené fotografie, celkový dojem a dopad na společnost, její kvalitu a technické zpracování, estetický i primárně pozitivní první dojem z této fotografie a především motivační aspekt pro děti a mládež a jejich rodiče (s cílem tuto skupinu obsahem fotografie zaujmout a nasměrovat k budoucímu odbornému studiu a volbě odborného vzdělání). Pořadatel v rámci tohoto vyhlášeného stimulu nepřijímá fotografie s depresivním či retro pojetím průmyslu, neboť tato soutěžní Stimul očekává fotografie prezentující především inovační potenciál a pokročilost českého průmyslu, nové obory, profese či kreativní průmysly, jež mají motivovat mladou generaci.

Dále v rámci otevřené výzvy „Smart Boss“ bude porota hodnotit technické i kvalitativní zpracování dané fotografie stejně jako nápaditost i kreativitu, s jakou nafocený výkonný ředitel přihlašovatele reprezentuje svou firmu či univerzitu či Akademii věd ČR.


Tato soutěžní výzva CICHu představuje podnět pro prezentaci nejpůsobivějších fotografií v půrmyslu. Tyto fotky by měly mít přidanou hodnotu, tedy umělecký přesah, aby se mohly následně objevit v TOP výběru na putovní osvětové výstavě „CZECH INDUSTRY PHOTO“, která je pro veřejnost zdarma a je srovnatelná s prestižní fotoexhibicí Czech Press Photo.


Tato výzva cílí na umělecky pojaté záběry z firemních areálů, vývojových a zpracovatelských postupů s pracovníky i bez, nevšední úhly pohledu na realizované zakázky, stroje, roboty, materiál, zásoby, logistiku atd. – s efekty slunce, zářivek, ohně či tmy – jde zde zcela o volné zpracování s důrazem na uměleckou hodnotu fotografie. Poutavé fotografie potřebují všechny firmy, které mají zájem se věnovat budování své image a tedy i své značce zaměstnavatele jako celku v současném zrychleném světě, kdy veřejnost žije tzv. v obrazech a rozhoduje se na základě emočního vnímání. Většina podniků už takové fotografie nafocené má, některé potřebují fotografie nové, aktuální. Pro přihlašování preferujeme barevné fotografie s ustavením ležatého obdélníku bez vloženého firemního loga.

Zájemci z řad firem mohou:

  • využít služeb vlastního fotografa,
  • zapojit do focení vlastní zaměstnance pro zvýšení angažovanosti a hrdosti vůči zaměstnavateli nebo,
  • dle zvoleného kraje oslovit doporučené fotografy z přiloženého seznamu členů Asociace profesionálních fotografů /APF/ i ostatních přihlášených fotografů /nečlenů APF/.


Záměrem CICHu je po skončení každého ukončeného ročníku CICHu prezentovat nejpůsobivější fotografie na putovní osvětové výstavy „CZECH INDUSTRY PHOTO“ uchazečům o práci, dětem, mládeži i jejich rodičům, kteří je při volbě studia a následného povolání značně ovlivňují. Seznam lokalit, kde si můžete v nejbližších datech tuto fotovýstavu prohlédnout najdete na webu www.czechindustryphoto.com.


Zapojené subjekty musí vlastnit právo na užití přihlašovaných fotografií a dle autorského zákona mají za povinnost označit každou přihlášenou fotografii jménem a příjmením autora fotografie. Za autora se považuje fotograf, nikoli upravovatel fotografie.  Pořadatel rozdělí přihlášené fotografie do několika odvětvových skupin, v rámci kterých budou porotci hodnotit. Nejpoutavější snímky oceněné odbornou porotou složenou převážně z expertů Asociace profesionálních fotografů se objeví na osvětové výstavě „CZECH INDUSTRY PHOTO“ v České republice (a v případě zájmu i v zahraničí). Všechny zapojené fotografie budou zveřejněny po skončení IV. ročníku CICHu na sociálních sítích CICHu a vybrané rovněž na webu www.czechindustryphoto.com včetně partnerských médií.


Prostřednictvím partnerských médií i vlastní komunikačně-inspirativní platformy pomůže CICH zviditelnit zapojené firmy i jejich úspěšně zrealizované výjimečné zakázky, inovace, případně byznys prostřednictvím snímků, které zaručeně nikdo nepřehlédne. Fotografie jsou totiž na putovní výstavě Czech Industry Photo (i na webu www.czechindustryphoto.com ) označeny obchodním názvem firmy, popisem procesu, jménem a příjmením autora snímku - tedy fotografa.  

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

Uzávěrka IV. ročníku je 6. prosince

Osvětová platforma pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy Czech Industry Photo především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.