Výzva č. 1 - Průmyslová fotografie


Mít firemní brožury, webové stránky či PR články v časopisech bez poutavých fotografií by byly z pohledu finálního efektu zcela zbytečně vynaložené peníze a úsilí. Především v dnešní digitální době webových stránek, sociálních sítí, reklamního prostoru pro náborové kampaně v systémech Google Ads či Sklik je důležité mít uhrančivé, umělecky pojaté fotografie, které osloví veřejnost i nové zákazníky hned na první pohled. A takové obrázky je třeba často obměňovat, přicházet s nápady na nové snímky, aby si firma vytvořila dostatečnou základnu sledujících a fanoušků, kteří si z dané značky utvoří svůj lovebrand a časem pro danou firmu začnou třeba i pracovat.


Tato soutěžní výzva CICHu představuje podnět pro prezentaci nejpůsobivějších firemních fotografií. Tyto fotky by měly mít přidanou hodnotu, tedy umělecký přesah, aby se mohly následně objevit v TOP výběru na putovní osvětové výstavě „CZECH INDUSTRY PHOTO“, která je pro veřejnost zdarma a je srovnatelná s prestižní fotoexhibicí Czech Press Photo.


Tato výzva cílí na umělecky pojaté záběry z firemních areálů, vývojových a zpracovatelských postupů s pracovníky i bez, nevšední úhly pohledu na realizované zakázky, stroje, roboty, materiál, zásoby, logistiku atd. – s efekty slunce, zářivek, ohně či tmy – jde zde zcela o volné zpracování s důrazem na uměleckou hodnotu fotografie. Poutavé fotografie potřebují všechny firmy, které mají zájem se věnovat budování své image a tedy i své značce zaměstnavatele jako celku v současném zrychleném světě, kdy veřejnost žije tzv. v obrazech a rozhoduje se na základě emočního vnímání. Většina podniků už takové fotografie nafocené má, některé potřebují fotografie nové, aktuální. Pro přihlašování preferujeme barevné fotografie s ustavením ležatého obdélníku bez vloženého firemního loga.

Zájemci z řad firem mohou:

  • využít služeb vlastního fotografa,
  • zapojit do focení vlastní zaměstnance pro zvýšení angažovanosti a hrdosti vůči zaměstnavateli nebo,
  • dle zvoleného kraje oslovit doporučené fotografy z přiloženého seznamu členů Asociace profesionálních fotografů /APF/ i ostatních přihlášených fotografů /nečlenů APF/.


Záměrem CICHu je po skončení restrikcí okolo COVID pandemie prioritně prezentovat nejpůsobivější fotografie  především v Brně, Praze a Ostravě formou putovní osvětové výstavy „CZECH INDUSTRY PHOTO“ uchazečům o práci, dětem, mládeži i jejich rodičům, kteří je při volbě studia a následného povolání značně ovlivňují. Našim záměrem ale je fotovýstavu realizovat postupně i v dalších městěch České republiky.


Firmy mohou přihlásit maximálně 3 ks fotografií i staršího data. Musí však vlastnit právo na jejich užití a dle autorského zákona mají za povinnost označit každou přihlášenou fotografii jménem a příjmením autora fotografie. Za autora se považuje fotograf, nikoli upravovatel fotografie.  Pořadatel rozdělí přihlášené fotografie do několika odvětvových skupin, v rámci kterých budou porotci hodnotit. Nejpoutavější snímky oceněné odbornou porotou složenou převážně z expertů Asociace profesionálních fotografů se objeví na osvětové výstavě „CZECH INDUSTRY PHOTO“ v České republice (a v případě zájmu i v zahraničí). Všechny zapojené fotografie budou zveřejněny po skončení třetího ročníku CICHu na sociální síti Instagram (@czechindustry).


CICH napomůže zviditelnit zapojené firmy i jejich úspěšně zrealizované výjimečné zakázky, inovace, případně byznys prostřednictvím obrázků, které zaručeně nikdo nepřehlédne. Fotografie budou totiž na putovní výstavě označeny obchodním názvem firmy, popisem procesu, jménem a příjmením autora snímku. Externí PR včetně HR marketingu fungují dostatečně skvěle, pokud jsou něčím unikátní. A to platí i pro oslovování nových klientů. Ojedinělé fotografie vybrané porotou CICHu pomohou firmám zajistit posun vpřed na cestě budování značky a rovněž popularizovat jednotlivá průmyslová odvětví u dětí, mládeže a jejich rodičů. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

Připravujeme start IV. ročníku

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.