Stimul č. 1 - Průmyslová fotografie


V rámci tohoto soutěžního stimulu mají firmy a univerzity příležitost se zapojit do otevřených výzev níže:

 

*  Firemní průmyslová umělecká fotografie
*  Univerzitní snímek roku 
*  "Smart Boss" aneb šéfova fotka do časopisu

 

Každý subjekt může přihlásit max. 3 průmyslové fotografie v rámci výzvy Firemní/Univerzitní snímek, nebo 1 až 2 průmyslové fotografie + 1 fotografii výkonného představitele společnosti/univerzity ("Smart Boss"). 


U firemních a univerzitních snímků z průmyslu
bude porota hodnotit nezbytný umělecký přesah každé přihlášené fotografie, celkový dojem a dopad na společnost, její kvalitu a technické zpracování, estetický i pozitivní dojem z této fotografie a především motivační aspekt pro děti, mládež a jejich rodiče. Pořadatel v rámci tohoto vyhlášeného stimulu nepřijímá fotografie s depresivním či retro pojetím průmyslu, neboť v rámci tohoto soutěžního stimulu se očekávají fotografie, které především prezentují inovační potenciál a pokročilost českého průmyslu, nové obory, profese či kreativní průmysly, jež mají zaujmout a motivovat mladou generaci k volbě odborného studia. 
Tato výzva cílí na umělecky pojaté záběry z firemních areálů, vývojových a zpracovatelských postupů s pracovníky i bez, nevšední úhly pohledu na realizované zakázky, stroje, roboty, materiál, zásoby, logistiku atd. – s efekty slunce, zářivek, ohně či tmy – jde zde zcela o volné zpracování s důrazem na uměleckou hodnotu fotografie. Poutavé fotografie potřebují všechny firmy, které mají zájem se věnovat budování své image a tedy i své značce zaměstnavatele jako celku v současném zrychleném světě, kdy veřejnost žije tzv. v obrazech a rozhoduje se na základě emočního vnímání. Většina podniků už takové fotografie nafocené má, některé potřebují fotografie nové, aktuální. Pro přihlašování preferujeme barevné fotografie s ustavením ležatého obdélníku bez vloženého firemního loga.

 

V rámci otevřené výzvy „Smart Boss“ bude porota hodnotit technické i kvalitativní zpracování dané fotografie stejně jako nápaditost i kreativitu, s jakou nafocený výkonný ředitel přihlašovatele reprezentuje svou firmu či univerzitu či Akademii věd ČR. U této výzvy očekáváme 1 ks zajímavě řešeného snímku šéfa firmy (nebo univerzitního rektora) v kvalitě do časopisu, kdy na pozadí uvedené fotografie by mělo ideálně být prostředí z provozu, laboratoře či univerzity zachycené v kompozici s ředitelem/rektorem tak, aby celek působil ideálně "chytře řešený" s ohledem na podnikání firmy či studijní záběr unverzity. Doporučujeme předkládat fotografie ve spojitosti ředitele/rektora s nějakou technologickou novinkou nebo zřejmým pojítkem s podnikáním firmy či studijním záběrem univerzity.

>


Zájemci z řad firem a univerzit mohou:

  • využít služeb vlastního fotografa,
  • zapojit do focení vlastní zaměstnance pro zvýšení angažovanosti a hrdosti vůči zaměstnavateli nebo,
  • oslovit doporučené fotografy z přiloženého seznamu členů Asociace profesionálních fotografů /APF/ i ostatních přihlášených fotografů /nečlenů APF/.


Záměrem CICHu je po skončení každého soutěžního ročníku prezentovat nejpůsobivější průmyslové fotografie venku na pěších zónách v 10 městech ČR v rámci „CZECH INDUSTRY PHOTO“ výstavy potencionálním zákazníkům, uchazečům o práci, dětem, mládeži ale i jejich rodičům, kteří je při volbě studia a následného povolání značně ovlivňují. Seznam lokalit, kde si můžete v nejbližších datech tuto fotovýstavu prohlédnout, najdete na dvoujazyčných webových stránkách www.czechindustryphoto.com. Tato putovní osvětová fotovýstava se skládá z přihlášených fotografií, které prošly výběrem, nicméně za tuto putovní prezentaci musí každá vybraná firma či univerzita uhradit dodatečné náklady za tuto putovní službu realizovanou externím dodavatelem. Firma nebo univerzita se ale dodatečné putovní prezentace na Czech Industry Photo zúčastnit nemusí.


Zapojené subjekty musí od autora snímku vlastnit souhlas na užití přihlašovaných fotografií a dle autorského zákona mají za povinnost označit každou přihlášenou fotografii jménem a příjmením fotografa. Za autora se považuje fotograf, nikoli upravovatel fotografie. Všechny zapojené fotografie budou po skončení IV. ročníku CICHu zveřejněny na sociálních sítích CICHu a vybrané také na webu www.czechindustryphoto.com a v partnerských médiích.


Prostřednictvím partnerských médií i pomocí vlastní komunikačně-inspirativní platformy pomůže CICH zviditelnit zapojené firmy a jejich úspěšně zrealizované zakázky a inovace prostřednictvím snímků, které zaručeně nikdo nepřehlédne. Fotografie jsou totiž na putovní výstavě Czech Industry Photo (i na webu www.czechindustryphoto.com) označeny obchodním názvem firmy, popisem procesu, jménem a příjmením autora snímku - tedy fotografa. 

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

V. ročník CICHu odstartuje již brzy!

Osvětová platforma pro subjekty z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy Czech Industry Photo především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.