Proč se zapojit?

Důvodů, proč by se i Vaše firma měla stát součástí CICHu, je mnoho. Už jen třeba ten, že se stanete součástí prestižní skupiny inspirativních lídrů roku 2022. Níže je uveden souhrn TOP 25 výhod, o kterých byste měli v rámci V. ročníku rozhodně vědět.


V čem Vám tedy zapojení do CICHu může pomoci?:

 1. Zviditelnit Vaši firmu jako významného zaměstnavatele, výrobce nebo poskytovatele ve Vašem regionu i celé ČR.
 2. Ovlivnit pozici Vaší značky na trhu a zvýšit její tržní hodnotu.
 3. Podpořit nábor kvalifikovaných zaměstnanců a přilákat talenty do firmy.
 4. Udržení stávajících zaměstnanců, zvýšení jejich hrdosti a loajality.
 5. Zvýšit zaujetí mileniálů a generace „Z“.
 6. Vytvořit pozitivní image a zvýšení konkurenceschopnosti Vašeho podniku.
 7. Strategicky se odlišit se od konkurence (například výjimečnou inovací, náborovou či komunikační kampaní, ambasadorem, webem, fotografií, prac. prostředím nebo příběhem?).
 8. Přilákání nových zákazníků a snížení míry fluktuace Vašich zaměstnanců.
 9. Být vnímán veřejností jako kreativní a perspektivní zaměstnavatel se zajímavými benefity.
 10. Prezentovat se v dobrém světle vlastním zaměstnancům i externí veřejnosti jako zaměstnavatel, který inovuje, komunikuje a je odpovědný.
 11. Zvýšit angažovanost a hrdost Vašich zaměstnanců vůči Vaší značce.
 12. Strategicky podpořit případnou transformaci Vaší značky v tzv. „lovebrand“.
 13. Spolupracovat s námi na HR/marketingových/IT a jiných tématech, které s budováním employer brandu souvisejí.
 14. Zviditelnit práci Vašich šikovných a proaktivních personalistů i marketérů, kteří s námi společně chtějí rozpohybovat trh práce a oblast kreativního náboru.
 15. Stát se firmou, která nenásleduje, ale naopak trendy udává.
 16. Vystoupit ze zorného úhlu tzv. profesní slepoty a přes získané hodnocení odborné poroty CICHu (i dalších podnětů nabytých v rámci III. ročníku) vnímat aktuální potřeby trhu a rozdílných generací nejen v rámci odvětvového srovnání.
 17. Ušetřit Vám nemalé náklady za PR a  HR marketing v případě, že jste proaktivní a nezdráháte se s Vašimi kreativními výstupy v rámci CICHu pochlubit.
 18. Společně posouvat hranice atraktivity a kvality pracovních podmínek především pro „modré límečky“.
 19. Přes komunikační platformu CICHu Vás budeme informovat o nových trendech, vzdělávat a odměňovat v soutěžích na sociálních sítích, které pro Vás máme připraveny společně se zapojenými partnery.
 20. Společně (přes podněty) CICHu vycházet naproti očekáváním uchazečů o práci i představám nové generace o tak zvané „práci snů“.
 21. Získat za účast v IV. ročníku CICHu (pokud ne zrovna luxusní trofej) V.I.P. samolepící štítek na vstupní dveře Vaší firmy s názvem „Jsme součástí CICHu“. A věřte, že Vaši zaměstnanci se budou po něm ohlížet.
 22. V rámci Vaší firemní společenské odpovědnosti (i prospěšnosti) ovlivňovat přes motivaci a komunikaci zájem nové generace o odborné vzdělání a perspektivní zaměstnání s přístupem k inovacím. Cestou k tomuto může být například i Vaše zapojení se do otevřeného stimulu č. 1 – Průmyslová fotografie, což může sloužit jako vstupenka k prezentaci Vaší firmy na prestižní putovní výstavě nejlepších fotografií s uměleckým přesahem s názvem CZECH INDUSTRY PHOTO
 23. Využít příležitosti k smysluplnému networkingu, partnerských slev a zapojení se do společných projektů.
 24. Dostat se k novým příležitostem, zakázkám, dotacím a druhotně například i k tipům na nové inovace.
 25. Být součástí podpory růstu českého průmyslu a připravenosti na přechod na Průmysl 4.0!

 

Největší hybnou silou a přidanou hodnotou CICHu je průmyslová osvěta a násobný efekt, který vzniká strategickým propojením firem s partnery ze státní, odborné a komerční sféry, vzdělávacího sektoru, odborných expertů i vlivných médií, kdy všichni - vedle svých vlastních cílů – se shodujeme na jednotné myšlence a společném zájmu:

 

„Aby český průmysl nadále vzkvétal, je mimo jiné zapotřebí kreativně inovovat, směřovat mladou generaci k odbornému vzdělání
a připravit si tak do budoucna kvalifikovanou pracovní sílu, která bude na výsledky své práce i zaměstnavatele náležitě hrdá.
Bez společného propojení se toto samotnému subjektu podaří jen stěží.“

*** United we stand, divided we fall ***

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

V. ročník CICHu odstartuje již brzy!

Osvětová platforma pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy Czech Industry Photo především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.