Proč se zapojit?

Důvodů, proč by se i Vaše firma měla stát součástí CICHu, je mnoho. Už jen třeba ten, že se stanete součástí prestižní skupiny inspirativních lídrů roku 2024. Níže je uveden souhrn TOP 25 výhod, o kterých byste měli v rámci V. ročníku rozhodně vědět.


V čem Vám tedy zapojení do CICHu může pomoci?:

 1. Zviditelnit Vaši firmu jako významného zaměstnavatele, výrobce nebo poskytovatele ve Vašem regionu i celé ČR.
 2. Ovlivnit pozici Vaší značky na trhu a zvýšit její tržní hodnotu.
 3. Podpořit nábor kvalifikovaných zaměstnanců a přilákat talenty do firmy.
 4. Udržení stávajících zaměstnanců, zvýšení jejich hrdosti a loajality.
 5. Zvýšit zaujetí mileniálů a generace „Z“.
 6. Vytvořit pozitivní image a zvýšení konkurenceschopnosti Vašeho podniku.
 7. Strategicky se odlišit se od konkurence (například výjimečnou inovací, náborovou či komunikační kampaní, ambasadorem, webem, fotografií, prac. prostředím nebo příběhem?).
 8. Přilákání nových zákazníků a snížení míry fluktuace Vašich zaměstnanců.
 9. Být vnímán veřejností jako kreativní a perspektivní zaměstnavatel se zajímavými benefity.
 10. Prezentovat se v dobrém světle vlastním zaměstnancům i externí veřejnosti jako zaměstnavatel, který inovuje, komunikuje a je odpovědný.
 11. Zvýšit angažovanost a hrdost Vašich zaměstnanců vůči Vaší značce.
 12. Strategicky podpořit případnou transformaci Vaší značky v tzv. „lovebrand“.
 13. Spolupracovat s námi na HR/marketingových/IT a jiných tématech, které s budováním employer brandu souvisejí.
 14. Zviditelnit práci Vašich šikovných a proaktivních personalistů i marketérů, kteří s námi společně chtějí rozpohybovat trh práce a oblast kreativního náboru.
 15. Stát se firmou, která nenásleduje, ale naopak trendy udává.
 16. Vystoupit ze zorného úhlu tzv. profesní slepoty a přes získané hodnocení odborné poroty CICHu vnímat aktuální potřeby trhu a rozdílných generací nejen v rámci odvětvového srovnání.
 17. Ušetřit Vám nemalé náklady za PR a HR marketing v případě, že jste proaktivní a nezdráháte se s Vašimi kreativními výstupy v rámci CICHu pochlubit.
 18. Společně posouvat hranice atraktivity a kvality pracovních podmínek především pro „modré límečky“.
 19. Přes naši digitální isnpiriativní platformu CICHu získávat informace o nových trendech v rozmanitých odvětvích s přesahem do kreativních průmyslů. Možnost individuálně se zapojit do našich soutěžích na sociálních sítích, které pro Vás máme připraveny společně se zapojenými partnery.
 20. Společně (přes podněty) CICHu vycházet naproti očekáváním uchazečů o práci i představám nové generace o tak zvané „práci snů“.
 21. Získat za účast v V. ročníku CICHu luxusní křišťálovou trofej.
 22. V rámci Vaší firemní společenské odpovědnosti (i prospěšnosti) ovlivňovat přes motivaci a komunikaci zájem nové generace o odborné vzdělání a perspektivní zaměstnání s přístupem k inovacím. Cestou k tomuto může být například i Vaše zapojení se do otevřeného stimulu č. 1 – Průmyslová fotografie, což může sloužit jako vstupenka k prezentaci Vaší firmy na prestižní putovní výstavě nejlepších fotografií s uměleckým přesahem s názvem CZECH INDUSTRY PHOTO
 23. Využít příležitosti k smysluplnému networkingu, partnerských slev a zapojení se do společných projektů.
 24. Dostat se k novým příležitostem, zakázkám, dotacím a druhotně například i k tipům na nové inovace.
 25. Být součástí podpory růstu českého průmyslu a připravenosti na přechod na Průmysl 4.0!

 

Největší hybnou silou a přidanou hodnotou CICHu je průmyslová osvěta a násobný efekt, který vzniká strategickým propojením firem s partnery ze státní, odborné a komerční sféry, vzdělávacího sektoru, odborných expertů i vlivných médií, kdy všichni - vedle svých vlastních cílů – se shodujeme na jednotné myšlence a společném zájmu:

 

„Aby český průmysl nadále vzkvétal, je mimo jiné zapotřebí kreativně inovovat, směřovat mladou generaci k odbornému vzdělání
a připravit si tak do budoucna kvalifikovanou pracovní sílu, která bude na výsledky své práce i zaměstnavatele náležitě hrdá.
Bez společného propojení se toto samotnému subjektu podaří jen stěží.“

*** United we stand, divided we fall ***

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

V. ročník CICHu startuje 24. června!

Osvětová platforma pro subjekty z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy Czech Industry Photo především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.