Pro jaká odvětví?

Celorepubliková iniciativa Czech Industry Challenge se zaměřuje na spolupráci s univerzitami, středními odbornými školami, výzkumnými institucemi a především podporou firem z níže uvedených odvětví. Rozdělení vychází z členění dle CZ-NACE. Pokud si tedy nevíte se zařazením rady, ověřte si nejdříve své číslo NACE kategorie s Vaší účtárnou nebo dotazem na náš email. Zařazení dle CZ-NACE budete potřebovat zaškrtnout v online příhlášce, pokud se rozhodnete zapojit do CICHu. Pokud si i přesto nebudete jistí, do které odvětvové kategorie Vaši firmu zařadit, prosím kontaktujte nás ještě před vyplněním online přihlášky.

Po uzávěrce registrací přihlášek tým CICHu rozdělí zapojené subjekty dle odvětvových skupin, ve kerých je porotci budou separátně hodnotit. Proto například i malá firma má velkou šanci stát se Inspirativním lídrem v průmyslu", přihlásí-li velmi působivou fotografii nebo jiný zajímavý kreativní projekt.

Členění odvětví průmyslu dle CZ-NACE pro účely zapojení se do CICHu:

 • TĚŽBA UHLÍ, ROPY, RUD, ZEMNÍHO PLYNU A DOBÝVÁNÍ STAVEBNÍCH HMOT
 • ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL:
  10 – výroba potravinářských výrobků a krmiv
  11 – výroba nápojů a lihovin
  12 – výroba tabákových výrobků
  13 – výroba textilií
  14 – výroba oděvů
  15 – výroba usní a souvisejících výrobků
  16 - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
  17 – výroba papíru, buničiny a výrobků z papíru
  18 – tisk a rozmnožování nahraných nosičů
  19 – výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
  20 – výroba chemických látek a chemických přípravků
  21 – výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
  22 – výroba pryžových a plastových výrobků
  23 – výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (výroba skla, skleněných výrobků, keramiky, cihel aj.)
  24 – výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
  25 – výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
  26 – výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (včetně rentgenů aj.)
  27 – výroba elektrických zařízení
  28 – výroba strojů a zařízení jinde neuvedených
  29 – výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
  30 – výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
  31 – výroba nábytku
  32 – ostatní zpracovatelský průmysl (např. výroba hudebních nástrojů, medicínské a dentální pomůcky aj.)
  33 – opravy a instalace strojů a zařízení (kromě oprav PC, čištění průmysl. strojů a přístrojů pro domácnost)
 • VÝROBA, ROZVOD A DISTRIBUCE ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
 • ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
 • ICT PRŮMYSL + KREATIVNÍ PRŮMYSLY
 • TECHNICKÉ ZKOUŠKY A ANALÝZY, VÝZKUM, VÝVOJ, VÝROBA PROTOTYPŮ PODPORUJÍCÍ PRŮMYSL.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

V. ročník CICHu startuje 24. června!

Osvětová platforma pro subjekty z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy Czech Industry Photo především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.