Pro jaká odvětví?

Národní iniciativa Czech Industry Challenge se zaměřuje na spolupráci a podporu firem z níže uvedených odvětví. Rozdělení vychází z členění dle CZ-NACE. Pokud si tedy nevíte se zařazením rady, ověřte si nejdříve své číslo NACE kategorie s Vaší účtárnou. Zařazení dle CZ-NACE budete potřebovat pro přihlášení se do CICHu. Pokud si i přesto nebudete jistí, do které odvětvové kategorie Vaši firmu zařadit, prosím kontaktujte nás ještě před vyplněním online přihlášky.

V rámci CICHu budou přihlášené firmy rozděleny dle odvětví do skupin. Proto např. i malá firma, která se přihlásí s ojedinělou fotografií, netradiční kampaní, poutavým firemním webem (a/nebo zajímavým příběhem doplněným v nepovinné sekci přihlášky) se může stát populární „Super Star“.

Členění odvětví průmyslu dle CZ-NACE pro účely zapojení se do CICHu:

 • TĚŽBA UHLÍ, ROPY, RUD, ZEMNÍHO PLYNU A DOBÝVÁNÍ STAVEBNÍCH HMOT
 • ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL:
  10 – výroba potravinářských výrobků a krmiv
  11 – výroba nápojů a lihovin
  12 – výroba tabákových výrobků
  13 – výroba textilií
  14 – výroba oděvů
  15 – výroba usní a souvisejících výrobků
  16 - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
  17 – výroba papíru, buničiny a výrobků z papíru
  18 – tisk a rozmnožování nahraných nosičů
  19 – výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
  20 – výroba chemických látek a chemických přípravků
  21 – výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
  22 – výroba pryžových a plastových výrobků
  23 – výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (výroba skla, skleněných výrobků, keramiky, cihel aj.)
  24 – výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
  25 – výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
  26 – výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (včetně rentgenů aj.)
  27 – výroba elektrických zařízení
  28 – výroba strojů a zařízení jinde neuvedených
  29 – výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
  30 – výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
  31 – výroba nábytku
  32 – ostatní zpracovatelský průmysl (např. výroba hudebních nástrojů, medicínské a dentální pomůcky aj.)
  33 – opravy a instalace strojů a zařízení (kromě oprav PC, čištění průmysl. strojů a přístrojů pro domácnost)
 • VÝROBA, ROZVOD A DISTRIBUCE ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
 • ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
 • ICT PRŮMYSL + KREATIVNÍ PRŮMYSLY
 • TECHNICKÉ ZKOUŠKY A ANALÝZY, VÝZKUM, VÝVOJ, VÝROBA PROTOTYPŮ PODPORUJÍCÍ PRŮMYSL.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

V. ročník CICHu odstartuje již brzy!

Osvětová platforma pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy Czech Industry Photo především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.