Petr Bannert

Petr Bannert

ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání, MŠMT

 

Doktor Petr Bannert se narodil 10. června 1974. V roce 2004 absolvoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT, obor Elektroenergetika. Za obhajobu své disertační práce v roce 2012 získal doktorský titul v oboru Elektroenergetika.  V roce 2010 absolvoval Pedagogickou fakultu na UK, obor Specializace v pedagogice – Management vzdělávání; dále v roce 2012 absolvoval na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVUT, obor Specializace v pedagogice – Učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 pracuje na MŠMT, nyní jako ředitel odboru vzdělávání. Osmnáct let pracoval jako učitel odborných předmětů na VOŠ a SŠ ve Varnsdorfu, kde zároveň od roku 2004 zastával funkci zástupce ředitele; na této škole zároveň vyučoval v rámci detašovaného pracoviště UJEP Ústí nad Labem.


Doktor Bannert je autorem evaluačního nástroje Analýza dokumentace školy – Katalog kvantitativních indikátorů, který vznik v rámci projektu Cesta ke kvalitě (OPVK, 2012). Dále je autorem odborné publikace pro školy PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY, která vznikla v rámci projektu Zelená energie v roce 2008. Publikoval několik příspěvků na konferencích se zaměřením na školství a elektroenergetiku. Je autorem řady metodických listů a cvičení se zaměřením na elektrická měření a automatizaci.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

uzávěrka 30. září 2020

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.