Matěj Bulant

Matěj Bulant

náměstek sekce pro počáteční a další odborné vzdělávání, NÚV

 Profesní životopis:


leden 2019 – prosince 2019, Národní ústav pro vzdělávání, náměstek sekce

 • vedení sekce Odborného a dalšího vzdělávání


červen 2015 – prosince 2018, Fond dalšího vzdělávání, ředitel odboru, gestor projektu

 • vedení Odboru trhu práce a dalšího vzdělávání
 • příprava a realizace koncepce odboru
 • komunikace s partnery (MPSV, MŠMT, sociální partneři apod.)
 • koordinace přípravy nových projektů


červen 2014 – červen 2015, hlavní manažer projektu „Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských a základních škol“, realizátor Národní ústav pro vzdělávání

 • Projekt IPo spolufinancovaný ze strukturálních fondů ESF v rámci OP VK
 • zodpovědnost za celkové řízení projektu
 • analýza a hodnocení průběhu projektu
 • řízení rizik
 • příprava monitorovacích zpráv
 • příprava výběrových řízení
 • komunikace s poskytovatelem podpory

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

uzávěrka 30. září 2020

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.