Martina Vácová

Martina Vácová

ministerský rada v oboru zaměstnanosti, MPSV

 

V 90. letech Martina Vácová vystudovala obor vzdělávání dospělých – andragogiku na UJAK v Praze. Po studiích získala klíčové zkušenosti v bankovním sektoru, kde se věnovala poradenství v oblasti vzdělávání a rozvoje managementu. Poté několik let působila v nestátním neziskovém sektoru, kde se podílela na projektech zaměřených na rozvojovou pomoc v Kambodži. V letech 2012 až 2015 byla součástí realizačního týmu Evropských služeb zaměstnanosti ČR (EURES ČR) a v tomto oboru měla možnost spolupracovat s kolegy z ostatních států EU/EHP a Švýcarska.

V roce 2017 pracovala ve vzdělávací instituci Fondu dalšího vzdělávání, kde se podílela na projektu zaměřeném na podporu uchazečů o zaměstnání při uplatnění na trhu práce. V současné době pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v odboru zaměstnanosti a vzdělávání, kde se věnuje problematice trhu práce s orientací na oblast zahraniční zaměstnanosti. Ve svém volném čase Martina ráda aktivně sportuje a nenechá si ujít žádné dobré divadelní představení anebo koncert vážné hudby.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

uzávěrka 30. září 2020

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.