Marek Stříteský

Marek Stříteský

vedoucí katedry personalistiky, VŠE

 

Marek Stříteský se dlouhodobě věnuje problematice HR managementu. V praxi řešil mnoho projektů pro menší a střední organizace, ale rovněž pro velké firmy a státní správu. Garantuje několik předmětů na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, kde přednáší jak v povinných předmětech, tak v předmětech specializace HR Management. Zároveň má zkušenosti s výukou na zahraničních univerzitách. Byl spoluřešitelem projektů TAČR, dále pak aplikovaných projektů pro smluvní partnery VŠE a státní správu. Vystupoval na tuzemských i zahraničních odborných konferencích, publikuje v českých i zahraničních časopisech, je citován českými i zahraničními autory odborných publikací indexovaných v databázi Web of Science. Od roku 2017 je vedoucím Katedry personalistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

uzávěrka 30. září 2020

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.