Marcela Zamazalová

Marcela Zamazalová

vysokoškolský pedagog, VŠE

 

Marcela Zamazalová působí dlouhodobě v akademické sféře jako vysokoškolský pedagog. Je odbornou asistentkou na Katedře marketingu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se věnuje především problematice spotřebního marketingu a marketingové komunikace. Působila zde také jako vedoucí katedry. Marcela je autorkou mnoha odborných článků a odborných publikací.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

uzávěrka 30. září 2020

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.