Kateřina Sobotková

Kateřina Sobotková

ředitelka divize vnějších vztahů, AV ČR

 

PhDr. Kateřina Sobotková vystudovala mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Působila v Grantové agentuře České republiky a od roku 2013 je ředitelkou Divize vnějších vztahů v Akademii věd České republiky. Divize vnějších vztahů se mj. zaměřuje na popularizaci vědy, propagaci výsledků vědecké práce, na zintenzivnění komunikace mezi AV ČR a odbornou i širokou veřejností a na organizaci významných propagačních a edukativních projektů, mezi které patří např. Veletrh vědy, Otevřená věda, Týden vědy a techniky, Týden mozku, NEZkreslená věda a další. Prostřednictvím Divize vnějších vztahů se Akademie věd České republiky systémově zabývá zapojením mladé generace do vědy a výzkumu.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

vítěze roku 2020 najdete v sekci Aktuality

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.