Jitka Vysekalová

Jitka Vysekalová

viceprezidentka České marketingové společnosti

 

Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., v současné době působí jako nezávislý poradce v oblastech psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu. Zastává významné funkce v oborových a profesních organizacích. Přednáší na VŠE Praha, VŠKK, Praha UTB Zlín a dalších školách i odborných konferencích, je členkou několika porot v oblasti reklamy, publikuje v mnoha odborných periodikách.

Jitka Vysekalová je prezidentkou České marketingové společnosti (ČMS), členkou Evropské společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění (ESOMAR) Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS). Zároveň je autorkou nebo spoluautorkou knižních publikací jako např. Psychologie reklamy, Psychologie spotřebitele, Psychologie trhu, Marketing, Reklama – Jak dělat reklamu, Image a firemní identita a dalších. V jednom rozhovoru na sebe prozradila, že jejím oblíbením citátem je: Oscar Wilde: „Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je podlehnout mu.“  Ve volném čase si Jitka ráda užívá posezení s přáteli při dobrém bílém víně.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

uzávěrka 30. září 2020

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.