Jiří Zajíček

Jiří Zajíček

předseda Národní rady Unie školských asociací, předseda Asociace středních průmyslových škol ČR

 

Je ředitelem Masarykovy střední školy chemické v Praze, kde začínal jako učitel odborných předmětů. Čtyři roky je členem představenstva Svazu chemického průmyslu ČR. Před pěti lety se stal prvním viceprezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Od roku 2012  působí jako Viceprezident pro školství Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Jiří je činný v Unii školských asociací ČR – CZESHA, kde zastává funkci Předsedy Národní rady Unie školských asociaci ČR. Od roku 2011 je také předsedou Asociace středních průmyslových škol ČR. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

uzávěrka 30. září 2020

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.