Jan Lodl

Jan Lodl

šéfredaktor magazínu Moderní řízení

 

Jan Lodl vystudoval politologii na FSV UK a také marketingovou komunikaci na zlínské UTB. V médiích se pohybuje již od roku 1998, více než 15 let působil jako technický novinář, vyzkoušel si pozici vydavatele i projektového manažera virtuálního mobilního operátora. Po tříletém působení v čele časopisu Receptář nastoupil do vydavatelství Economia, kde od ledna 2019 vede manažerský časopis Moderní řízení.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

uzávěrka 30. září 2020

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.