Jan Jakub Dvořák

Jan Jakub Dvořák

lektor fotografie a reklamní tvorby, Institut tvůrčí fotografie

 

MgA. Jan J. Dvořák, Ph.D. (* 1971), absolvoval katedru fotografie pražské FAMU (1997). V roce 2006 tamtéž obhájil disertační práci. Studoval rovněž sociologii na UK (1989 - 91) a masovou komunikaci na FSV UK (1998 - 2000). Po absolutoriu působil jako volný fotograf, spolupracoval s hudebními vydavatelstvími, periodiky, reklamními agenturami, architekty, designéry, firmami. Od roku 2006 vyučuje na Střední škole reklamní a umělecké tvorby Michael - především předměty, týkající se reklamy a marketingových komunikací, masmédií, historického vývoje fotografie. V roce 2008 se stal vedoucím pedagogem reklamní tvorby.


Při absolutoriích posluchačů Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael je činný v pozici oponenta závěrečných prací a člena zkušební komise. Jakožto oponent diplomních prací spolupracuje také s Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Přednášel rovněž na pražské Vysoké škole kreativní komunikace. Je hlavním autorem a editorem publikace Jak dělat dobrou reklamu (Michael 2014; spolu se Z. Štěpánkem a D. Jelínkovou).

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

uzávěrka 30. září 2020

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.