Stimul č. 6 - SPOLUPRÁCE SE STUDENTY


V rámci tohoto stimulu se firmy mohou zapojit do níže vypsané výzvy:

  • Tvoření se studenty

Porotci budou v rámci této výzvy hodnotit inovativní nápad a netradiční přístup přihlašovatele k práci či spolupráci s žáky i studenty odborných škol. Porota bude při hodnocení zohledňovat výsledky takové spolupráce – tedy ukázky toho, co žák či student pro danou firmu s ohledem na počáteční zadání zpracoval/vyhotovil pod dohledem i s pomocí mentora (ze vzdělávací instituce i dané firmy) a to buď v hmotné nebo nehmotné podobě. Součástí prezentace výsledku musí přihlašovatel představit co přesně bylo žákovi/studentovi/týmu zadáno a k čemu má výsledek sloužit, co má pomoci firmě nebo lidské společnosti jako celku zlepšit, inovovat atd. Porota rovněž bude hodnotit i způsob a formu ocenění zapojeného žáka/studenta/týmu v případě, že úkol/projekt dokončí i nedokončí včetně zapojení firmy do této spolupráce a taky způsob medializace této vzájemné spolupráce mezi firmou a vzdělávacím subjektem. Mělo by se taky jednat o strategicky dlouhodobý záměr přihlašovatele zapojovat žáky nebo studenty odborných škol do chodu firmy a zapojení do jejich projektů.uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

Uzávěrka IV. ročníku je 6. prosince

Osvětová platforma pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy Czech Industry Photo především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.