Stimul č. 6 - SPOLUPRÁCE SE STUDENTY


V rámci tohoto soutěžního stimulu se firmy mohou zapojit do níže vypsané výzvy:

  • Tvoření se studenty


Podělete se o inovativní nápad či netradiční přístup k práci či spolupráci s žáky i studenty odborných škol/univerzit. Porota bude při hodnocení zohledňovat výsledky takové spolupráce – tedy konkrétní ukázku toho, co žák či student pro danou firmu vypracoval/zhotovil s ohledem na počáteční zadání pod dohledem i s pomocí mentora (ze vzdělávací instituce i dané firmy) a to buď v hmotné či nehmotné podobě. Součástí prezentace výsledku musí přihlašovatel stručně představit, co přesně bylo žákovi/studentovi/týmu zadáno, a k čemu má výsledek sloužit. A pro doplnění přiložte pár fotografií, popřípadě i video.uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

V. ročník CICHu odstartuje již brzy!

Osvětová platforma pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy Czech Industry Photo především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.