Výzva 6 - PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ


Podpora odborného vzdělávání a kreativity v rámci mateřských školek, základních a středních (odborných) škol včetně gymnázií a univerzit, případně v podobě zájmových kroužků a dalších společných aktivit Vám napomůže vychovat si zásobárnu zručných a kreativních talentů, která jednou nahradí ve Vašem podniku generaci, jež za pár let odejde do důchodu. 

V rámci Vaší přihlášky vítáme jakoukoli ukázku zapojení dětí či mládeže do kreativních, technických, výzkumných a dalších odborných činností, které prostřednictvím zapůjčených nebo zakoupených vzdělávacích her, pokusných setů nebo jiného zařízení do školek, škol či univerzit - PRIORITNĚ SPOLEČNÝMI ČINNOSTMI A EXPERIMENTY realizovanými vlastními zaměstnanci v těchto vzdělávacích zařízeních, v podnikovém areálu, případně v jiných prostorách - pomáhají u dětí a mládeže rozvíjet jejich manuální zručnost, geometrické myšlení, týmovou komunikaci, motoriku i postřeh, technické nadání, tvořivost, vizuální představivost, kreativitu, finanční a procesní plánování včetně například projektového (spolu)řízení.


Porota
uvítá veškeré inovativní projekty, které jsou vzdělávací, hravé, zábavné, tvořivé, stimulující logiku a zručnost, do kterých jsou rovněž zapojeni firemní zaměstnanci rozdílného věku, různých profesí v pravidelné či nepravidelné frekvenci. Preferovány jsou nejednorázové aktvity, které propojují školku/ školu/ univerzitu s Vaším podnikem, kdy se nejedná výhradně jen o nákup zboží, zařízení, SW či materiálu formou sponzoringu. Vedle Vašeho popisu ve Word dokumentu nahraného via online přihlášku by měla být součástí minimálně 1 fotografie a/nebo krátká videoukázka.uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

Připravujeme start IV. ročníku

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.