Stimul č. 5 - ARCHITEKTURA A DESIGN


V rámci tohoto stimulu se průmyslové firmy i univerzity mohou zapojit do jedné, dvou nebo všech tří otevřených výzev:

*  TOP (ne)pracovní prostor
*  Kreativní veletržní stánek
*  Nevšední náborový stánek

V případě výzvy „TOP (ne)pracovní prostor" porotci budou hodnotit estetickou i kvalitativní složku firemního prostředí (tj. interiér a/nebo exteriér), které se může týkat kancelářských, relaxačních, setkávacích, jednacích, jídelních a dalších zón jako například WC, umývárny, kuřárny, parčíky pro zaměstnance, terasy, šatny atd. Porota pohlíží nejen na nevšední zpracování prostor, kreativitu, barevnost, psychologický aspekt toho, jak trávit ve firmě více času, ale rovněž také přínos pro zaměstnance s ohledem na jejich „vylepšené pracovní prostředí“, celkový emoční dojem, motivační podnět pro nábor nových zaměstnanců, ale také inovativní nápad/y, které nejsou v daném odvětví a celkově při rozvoji pracovního i nepracovního prostředí pro zaměstnance doposud běžně užívané.

Dále v rámci výzvy „Kreativní veletržní stánek“ i „Nevšední náborový stánek“ bude porota hodnotit nápaditost a originalitu přihlášeného stánku, jeho funkčnost, atraktivitu pro cílovou skupinu, integrované digitální prvky a estetickou stránku.


Přihlašovatel se může do CICHu v rámci tohoto stimulu zapojit do všech těchto výzev - tedy může přihlásit ukázku svého veletržního i kariérního stánku, ale rovněž také originálního pracovního i nepracovního prostoru uvnitř i venku v rámci svého podnikového areálu v ČR i na pobočce zahraničí.
uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

V. ročník CICHu odstartuje 5. prosince!

Osvětová platforma pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy Czech Industry Photo především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.