Výzva č. 3 - Firemní a kariérní web


Firemní webové stránky jsou vizitkou každé organizace. Jejich prostřednictvím si veřejnost utváří první dojem o firmě, o tom, co vytváří, zpracovává či inovuje, s kým obchoduje a především, jak je společensky odpovědná. Pro studenty i žadatele o práci je firemní web rozcestníkem na kariérní stránky. Některé firmy mají z různých důvodů vytvořené samostatné kariérní mikrostránky. Předmětem této výzvy je hodnocení vizuální, orientační a obsahové stránky:


*  firemních webových stránek v českém jazyce (hodnocené jako celek včetně sekce Kariéra") nebo
*  samostatných kariérních mikrostránek v češtině.


Přihlášené firmy získají v rámci této výzvy srovnání ve svém odvětví. Rovněž obdrží v případě zájmu zpětnou vazbu a doporučení od odborných porotců, kdyby se v budoucnu rozhodly nechat si upravit firemní a kariérní stránky tak, aby odpovídaly či předčily současné požadavky trhu. Tedy aby jejich web byl pro uchazeče o práci atraktivní, z hlediska marketingové komunikace působivý a především naplnil cíle tohoto komunikačního nástroje. 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

Připravujeme start IV. ročníku

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.