Stimul č. 2 - Kreativní nábor


V rámci tohoto stimulu se průmyslové firmy mohou zapojit do jedné, dvou nebo všech 3 výzev níže:

*  Náborové video
*
  Nevšední reklamní předmět
*  Kreativní "Team Challenge"Porotci budou posuzovat přihlášené náborové videokampaně i celofiremní videa s ohledem na jejich nápaditost, inovativní pojetí, integrovanost digitálních prvků, schopnosti videa zaujmout a získat cílovou skupinu, dále pak porotci budou hodnotit nezbytnou vizuální a obsahovou složku, grafické zpracování a celkový dojem z pohledu současné problematiky na trhu práce, trendů v oblasti benefitů a současných potřeb studentů a/nebo uchazečů o práci.

V rámci výzvy „Nevšední reklamní předmět“ porota bude hodnotit tematičnost ve vztahu k činnosti přihlašovatele, nápaditost, originalitu a kreativní zpracování přihlášeného reklamního předmětu, který přihlašovatel pořadateli dodá formou fotografií a krátkého videa, případně doručí ve fyzické podobě poštou, kdy si pořadatel sám pro tento reklamní předmět zpracuje krátké video pro porotu. Porotci nebudou hodnotit způsob zpracování fotografie/videa, ale samotný reklamní předmět.

Dále v rámci otevřené výzvy „Kreativní Team Challenge“ bude porota hodnotit fotografii týmu přihlašovatele s ohledem na popsaný „challenge“, originalitu, kreativitu i nápaditost pojetí zvoleného týmového „challenge“ i fotografického zachycení.

Zajímavé kampaně formují mládež už při volbě studia či následného povolání. Proto je nejvyšší čas zkusit štěstí v oborovém srovnání, mít možnost zpětné vazby i doporučení od renomované poroty a po závěrečném slavnostním vyhlášení si užít popularitu offline i online jako například vítěz prvního ročníku CICHu, společnost Ferrit, v soutěžní kategorii „Náborové video": 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

Uzávěrka IV. ročníku je 6. prosince

Osvětová platforma pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy Czech Industry Photo především pro rodiče, děti a mládež.

 

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.