Miroslav Vojtěchovský

Miroslav Vojtěchovský

vedoucí ateliéru na Fakultě umění a designu, UJEP

 

Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský (* 1947) ovlivněn nádherou sklářských fotografií mistra Jindřicha Broka se ve čtrnácti letech rozhodl, že se stane fotografem. V tomto oboru se vyučil na dvou učňovských školách. Poté studoval na Střední průmyslové škole grafické a svá studia završil na Katedře fotografe FAMU mimo jiné knihou o českém sklu, kterému se věnoval profesionálně vedle paralelního studia Teorie fotografie. Postupně působil na FAMU (a současně pracoval jako prorektor AMU), čtyři roky na American University School of Communication ve Washingtonu DC, dále pak 2 roky externě na FF MU Brno. V roce 2001 začal vyučovat na Metropolitní univerzitě Praha předmět Vizuální gramotnost. Od 2004 spolupracuje s Orange Factory a na FUD UJEP v Ústí nad Labem vede od roku 2006 svůj ateliér Aplikované a reklamní fotografie.


Rapidní změna v jeho práci nastala v roce 2005, kdy se svým někdejším žákem a poté kolegou Mgr. Marianem Benešem, PhD. přešli na digitální zpracování a objevili tak pro sebe princip tzv. časosběrné fotografie, za který byli oba odměněni Evropskou Asociací Profesionálních Fotografů titulem QEP (Qualifed European Photographer).

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

uzávěrka 30. září 2020

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.