Matěj Šišolák

Matěj Šišolák

šéfredaktor časopisu Architect+

 

Matěj Šišolák je rodák z Bratislavy (1975). Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě (1998). Ve studiu pokračoval na Filmové a televizní fakultě VŠMU v Bratislavě a postgraduálním studiem na Fakultě sociálních věd UK v Praze (obor Mediální studia). Od roku 2001 do roku 2004 působil jako redaktor v časopise Architekt (vydavatelství JH Archys) pod vedením Jiřího Horského. Posléze nastoupil do vydavatelství Jaga Media, kde působil jako šéfredaktor časopisu HOME a později jako vedoucí redakcí časopiseckých titulů tamtéž. Dlouhodobě se věnuje propagaci architektury – z pozice autora, redaktora i popularizátora. Matěj je členem Akademické rady vysoké školy ARCHIP a umělecké rady Galerie Jaroslava Fragnera. Působí rovněž jako kurátor, lektor a moderátor odborných konferencí a workshopů. Od roku 2018 je v pozici šéfredaktora časopisu Architect+.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

---slider pro resp---

slider slider slider

Czech Industry Challenge

uzávěrka 30. září 2020

Národní iniciativa pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu pro podporu růstu

jejich značky, příliv zakázek a talentů.


Odhalení skrytých krás českého průmyslu

formou návazné osvětové putovní výstavy „Czech Industry Photo“

především pro rodiče, děti a mládež.

patička

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

© 2019

.

.

.

.